Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka i zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2017. godinu
Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka i zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2017. godinu

Grad Zadar, UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša objavljuje javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka i zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2017. godinu. Tekst natječaja, upute za prijavitelje i sva potrebna natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu. Prijave, sa svim traženim prilozima, je potrebno poslati do 27. veljače 2017. na adresu:

GRAD ZADAR

UPRAVNI ODJEL ZA RAZVITAK OTOKA I ZAŠTITU OKOLIŠA

Narodni trg 1

23000 ZADAR

“NE OTVARATI – za Javni natječaj iz područja razvitka otoka i zaštite okoliša za 2017. godinu”