Grad Zadar, temeljem zahtjeva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, provodi anketu očitovanja o poticanoj stanogradnji na području Grada Zadra.

 

Anketa će se provoditi u periodu od 12. travnja do 12. svibnja 2010. godine. Obrasci za anketu moći će se preuzeti na web stranicama Grada Zadra  http://www.grad-zadar.hr/obavijesti/anketa-za-pos/83  i na pisarnici, na ulazu u zgradu Gradske uprave, Narodni trg 1,  gdje će se moći i predati popunjeni obrasci.

 

            Anketu mogu popuniti svi građani s prebivalištem u Gradu Zadru koji su zainteresirani za rješavanje stambenog pitanja preko jednog od programa POS-a (kupnja stana, gradnja obiteljske kuće, kupnja građevinskog materijala).

Grad Zadar, temeljem zahtjeva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, provodi anketu očitovanja o poticanoj stanogradnji na području Grada Zadra.

 

Anketa će se provoditi u periodu od 12. travnja do 12. svibnja 2010. godine. Obrasci za anketu moći će se preuzeti na web stranicama Grada Zadra  http://www.grad-zadar.hr/obavijesti/anketa-za-pos/83  i na pisarnici, na ulazu u zgradu Gradske uprave, Narodni trg 1,  gdje će se moći i predati popunjeni obrasci.

 

            Anketu mogu popuniti svi građani s prebivalištem u Gradu Zadru koji su zainteresirani za rješavanje stambenog pitanja preko jednog od programa POS-a (kupnja stana, gradnja obiteljske kuće, kupnja građevinskog materijala).