Adulticidna dezinsekcija komaraca
Adulticidna dezinsekcija komaraca

Na području Grada Zadra provodit će se adulticidna dezinsekcija komaraca u preiodu od 30. 08. do 02. 09. prema priloženoj dinamici.