Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2014./2015. godini
Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2014./2015. godini

Sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada Zadra od 4. studenoga 2014. godine (KLASA: 604-01/14-01/03; UR. BROJ: 2198/01-2-14-2), Povjerenstvo je na sjednici održanoj 19. veljače 2015. godine, utvrdilo Konačnu bodovnu listu za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2014./2015. godini