Stipendije-konačna lista
Stipendije-konačna lista

Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, broj: 13/09, 18/10, 12/11 i 10/15),

u t v r đ u j e   s e KONAČNA BODOVNA LISTA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ  2018./2019. GODINI