Konačna bodovna lista za stipendije Grada Zadra
Konačna bodovna lista za stipendije Grada Zadra
Grad Zadar objavljuje konačnu bodovnu listu za stipendije za šk./ak. god. 2017./2018.