Sufinanciranje nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola Grada Zadra

     Grad Zadar je u Proračunu za 2017. godinu osigurao sredstva za sufinanciranje nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola kojima je osnivač. Pravo na novčanu pomoć za nabavu školskih udžbenika ostvaruju roditelji (korisnici - sukladno Zakonu o doplatku za djecu) učenika osnovnih škola kojima je Grad Zadar osnivač s prebivalištem na području Grada Zadra, ukoliko ostvaruju pravo na dječji doplatak sukladno dohodovnom cenzusu iz Zakona o doplatku za djecu, te ako ne ostvaruju pravo na besplatnu nabavu udžbenika po drugom osnovu.

     Visina novčane pomoći i kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje udžbenika jesu:

Iznosi novčane pomoći za korisnike učenika od I. do IV. razreda:

  • korisnici doplatka za djecu koji pripadaju prvoj cenzusnoj grupi 700,00 kn,
  • korisnici doplatka za djecu koji pripadaju drugoj cenzusnoj grupi 350,00 kn,
  • korisnici doplatka za djecu koji pripadaju trećoj cenzusnoj grupi 200,00 kn.

Iznosi novčane pomoći za korisnike učenika od V. do VIII. razreda:

  • korisnici doplatka za djecu koji pripadaju prvoj cenzusnoj grupi 1.400,00 kn,
  • korisnici doplatka za djecu koji pripadaju drugoj cenzusnoj grupi 700,00 kn,
  • korisnici doplatka za djecu koji pripadaju trećoj cenzusnoj grupi 400,00 kn.

     Korisnici doplatka za djecu koji to pravo ostvaruju za dijete s težim oštećenjem zdravlja prema propisima iz socijalne skrbi, neovisno o dohotku po članu kućanstva, a sukladno Zakonu o doplatku za djecu, ostvarit će pomoć za nabavu udžbenika u visini prve cenzusne grupe.

     U 2017. godini zaprimljeno je 982 zahtjeva, a pozitivno je riješen 961 zahtjev, te je korisnicima doznačeno 928.300,00 kn.

Program sufinanciranja nabave školskih udžbenika na isti način provodit će se i u sljedećoj proračunskoj godini. Uvjeti, način i postupak isplate novčane pomoći propisat će se posebnom odlukom Gradonačelnika.