Sufinanciranje nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola Grada Zadra

     Grad Zadar je u Proračunu za 2018. godinu osigurao sredstva za sufinanciranje nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola kojima je osnivač. Pravo na novčanu pomoć za nabavu školskih udžbenika ostvaruju roditelji (korisnici - sukladno Zakonu o doplatku za djecu) učenika osnovnih škola kojima je Grad Zadar osnivač s prebivalištem na području Grada Zadra, ukoliko ostvaruju pravo na dječji doplatak sukladno dohodovnom cenzusu iz Zakona o doplatku za djecu, te ako ne ostvaruju pravo na besplatnu nabavu udžbenika po drugom osnovu.

     Visina novčane pomoći i kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje udžbenika jesu:

Iznosi novčane pomoći za korisnike učenika od I. do IV. razreda:

  • korisnici doplatka za djecu koji pripadaju prvoj cenzusnoj grupi 700,00 kn,
  • korisnici doplatka za djecu koji pripadaju drugoj cenzusnoj grupi 350,00 kn,
  • korisnici doplatka za djecu koji pripadaju trećoj cenzusnoj grupi 200,00 kn.

Iznosi novčane pomoći za korisnike učenika od V. do VIII. razreda:

  • korisnici doplatka za djecu koji pripadaju prvoj cenzusnoj grupi 1.400,00 kn,
  • korisnici doplatka za djecu koji pripadaju drugoj cenzusnoj grupi 700,00 kn,
  • korisnici doplatka za djecu koji pripadaju trećoj cenzusnoj grupi 400,00 kn.

     Korisnici doplatka za djecu koji to pravo ostvaruju za dijete s težim oštećenjem zdravlja prema propisima iz socijalne skrbi, neovisno o dohotku po članu kućanstva, a sukladno Zakonu o doplatku za djecu, ostvarit će pomoć za nabavu udžbenika u visini prve cenzusne grupe.   

Zahtjev za sufinanciranje nabave školskih udžbenika podnosi se Upravnom odjelu za odgoj i školstvo od 30. srpnja do 28. rujna 2018. godine.

            Zahtjev s potrebnom dokumentacijom predaje se u navedenom roku u sobu broj 5 (Pisarnica) u zgradi Gradske uprave (Narodni trg 1) ili šalje poštom na adesu: Grad Zadar, Upravni odjel za odgoj i školstvo, Narodni trg 1, 23000 Zadar s naznakom „Za sufinanciranje školskih udžbenika“.