Od danas je aktivna aplikacija Zakrpaj.to kojom građani mogu prijaviti komunalne probleme Gradu Zadru. Aplikaciju je moguće besplatno preuzeti na "pametne" mobilne telefone, te fotografirati komunalne probleme i poslati prijavu gradskim službama uz eventualni teksutalni opis,  a preko GPS sustava će se automatski prepoznati lokacija gdje je fotografija napravljena. 

Građani koji su prijavili problem moći će pratiti status rješavanja (prijavljeno - u tijeku - riješeno) za probleme u nadležnosti stručnih službi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti. Prijave koje nisu u nadležnosti Grada će se prosljeđivati nadležnim službama.

Ovom aplikacijom gradska uprava nastoji ubrzati komunikaciju sa svojim građanima i omogućiti brže i učinkovitije prepoznavanje i rješavanje komunalnih problema na svom području.

Vezane fotografije

Zakrpaj.to