Privremena regulacija prometa- ulica N. Tesle
Privremena regulacija prometa- ulica N. Tesle
Od ponedjeljka, 17.rujna 2018.god.

Dana 17. rujna (ponedjeljak) 2018. godine zatvara se za sav promet dio Ulice Nikole Tesle u dužini od cca 100 m, od raskrižja s ulicama Domovinskog rata i Benka Benkovića (kružni tok) na jugozapadu a prema Ulici Božidara Adžije na sjeveroistoku. Razlog zatvaranja ovog dijela Ulice Nikole Tesle u trajanju od 2 mjeseca je izgradnja I. faze građevine „Rekonstrukcija dijela Ulice Nikole Tesle“.

Prometovanje vozila na ovom dijelu grada odvijat će se prema odobrenoj i postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji iz projekta „Privremena regulacija prometa“.

Vezane fotografije

Privremena regulacija prometa- ulica N. Tesle

Vezani dokumenti

Dokument PRIV.REG. 2.pdf