POPIS ODABRANIH KANDIDATA ZA POMOĆNIKE U NASTAVI ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.
POPIS ODABRANIH KANDIDATA ZA POMOĆNIKE U NASTAVI ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (Klasa:602-02/19-07/00954, URBROJ: 533-06-19-0002) i provedenih intervjua, Povjerenstvo za uvođenje pomoćnika u nastavi na sjednici Povjerenstva održanoj 30. kolovoza 2019. odabralo je sljedeće kandidate (popis u privitku):