U SLJEDEĆA DVA MJESECA  PROVODIT ĆE SE OBVEZATNA PREVENTIVNA SUSTAVNA DERATIZACIJA NA CIJELOM PODRUČJU GRADA ZADRA.

  DERATIZACIJA ĆE SE PROVODITI NA: ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA, NA JAVNOJ KANALIZACIJSKOJ MREŽI, NA RUŠEVINAMA, NA JAVNIM PROMETNIM POVRŠINAMA, U ZAJEDNIČKIM PROSTORIJAMA I DVORIŠTIMA STAMBENIH OBJEKATA, U SEPTIČKIM JAMAMA.

        SUSTAVNU DERATIZACIJU PROVODI TVRTKA „ DEZINSEKCIJA“ d.o.o. RIJEKA. MOLE SE GRAĐANI DA SURAĐUJU S IZVRŠITELJEM MJERA, KAKO BI SE POPULACIJA ŠTETNIH GLODAVACA DRŽALA STALNO ISPOD PRAGA ŠTETNOSTI.

   STRUČNI NADZOR NAD MJERAMA DERATIZACIJE PROVODI „ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR“.

   PROVEDBU OVIH MJERA PLAĆA GRAD ZADAR.

 

KONTAKT TELEFONI:

 

Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, besplatni broj: 0800 212 533

Zavod za javno zdravstvo Zadar, Odjel za nadzor DDD, tel. 301- 351/ 300 -841

                                  Fax. 211 072;  e-mail: odjel.ddd@zd.t-com.hr.