Izložba natječajnih radova - bastion Citadela u Zadru

Grad Zadar i Društvo arhitekata Zadra pozivaju vas na otvorenje Izložbe natječajnih radova.

Otvorenje će se održati 23. studenog 2015. u predvorju Kazališta lutaka Zadar u 18:00 h.

U sklopu otvorenja Izložbe održat će se razgovor sa članovima Ocjenjivačkog suda.