Čestitka
Čestitka

GRAD ZADAR
SVIM GRAĐANKAMA I GRAĐANIMA
NAŠEG ZADRA
I CIJELE ZADARSKE ŽUPANIJE
Ž E L I M O

BLAGOSLOVLJEN I RADOSTAN
NAJVEĆI KRŠĆANSKI BLAGDAN
U S K R S

GRADONAČELNIK, ZVONIMIR VRANČIĆ
I
GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA