Program ranog učenja stranih jezika od prvog razreda i program predškole
Program ranog učenja stranih jezika od prvog razreda i program predškole

PROGRAM RANOG UČENJA STRANIH JEZIKA  

     Program učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića je započeo početkom školske 2011./2012. godine kao pilot-projekt. Osnovna škola Šime Budinića je škola u kojoj se njemački jezik uči kao drugi strani jezik od četvrtog razreda. Izvođenje nastave financirano je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i u drugim školama. Dva sata tjedne nastave izvode se u 24 razredna odjela (5 odjela razredne nastave i 19 odjela predmetne nastave) što je najveći opseg učenja njemačkog jezika od svih škola kojima je Grad osnivač. Škola je 2011. Godine pokrenula inicijativu kako bi se učenje njemačkog jezika započelo od prvog razreda. Prema provedenoj anketi gotovo 70% učenika prvih razreda iskazalo je interes za ovaj program, a iskazivanje interesa nastavilo se i u narednim školskim godinama.U školskoj 2019./2020. program se nastavio kroz dva sata tjedne nastave. Tako u pet razrednih odjela prvih razreda nastavu njemačkog jezika pohađaju 87 učenika, u pet razrednih odjela drugih razreda nastavu pohađaju 82 učenika, a u pet razrednih odjela trećih razreda 70 učenika. Na ovaj način ostvaren je kontinuitet učenja njemačkog jezika kao drugog stranog jezika za čitavo vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja.

     S obzirom na dobro i pozitivno iskustvo učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića od drugog polugodišta školske 2014./2015. godine u OŠ Stanovi započela je realizacija programa učenja talijanskog jezika od prvog razreda. Škola je pokrenula inicijativu, a nakon provedene ankete 46 učenika prvih razreda iskazalo je interes za ovaj program. Program se realizirao u dvije odgojno-obrazovne skupine učenika prvih razreda, dva sata tjedne nastave. U školskoj 2019./2020. godini program se realizirao u osam odgojno-obrazovnih skupina. Tako u tri razredna odjela prvih razreda nastavu talijanskog jezika pohađa 45 učenika, u tri razredna odjela drugih razreda nastavu pohađa 40 učenika, a u dva razredna odjela trećih razreda 29 učenika te je na ovaj način ostvaren kontinuitet učenja i talijanskog jezika kao drugog stranog jezika za čitavo vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja.

    Program učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića i program učenja talijanskog jezika u OŠ Stanovi, zbog iskazanog interesa učenika, nastavljaju se i u školskoj 2020./2021. godini.

 PROGRAM PREDŠKOLE

    Sukladno  članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju od početka pedagoške 2014./2015. godine program predškole za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu postao je obvezan. Djeca koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića obvezna su pohađati ovaj program u trajanju od 250 sati.

    Osnivač je dužan organizirati provođenje programa u dječjem vrtiću, odnosno osnovnoj školi, ako u blizini nema dječjeg vrtića. Kako na Velom Ižu i Silbi nema dječjeg vrtića Grad je organizirao realizaciju programa pri OŠ Zadarski otoci – Područnoj školi Veli Iž i Područnoj školi Silba.
       U zahtjevu OŠ Zadarski otoci navodi se kako je za pedagošku 2020./2021. godinu prijavljeno troje djece na Velom Ižu i dvoje djece na Silbi, obveznika predškole.

Vezane fotografije

Program ranog učenja stranih jezika od prvog razreda i program predškole Program ranog učenja stranih jezika od prvog razreda i program predškole