Program ranog učenja stranih jezika od prvog razreda

      Program učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića je započeo početkom školske 2011./2012. godine kao pilot-projekt. Osnovna škola Šime Budinića je škola u kojoj se njemački jezik uči kao drugi strani jezik od četvrtog razreda. Izvođenje nastave financirano je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i u drugim školama. Dva sata tjedne nastave izvode se u 24 razredna odjela (5 odjela razredne nastave i 19 odjela predmetne nastave) što je najveći opseg učenja njemačkog jezika od svih škola kojima je Grad osnivač. Škola je 2011. Godine pokrenula inicijativu kako bi se učenje njemačkog jezika započelo od prvog razreda. Prema provedenoj anketi gotovo 70% učenika prvih razreda iskazalo je interes za ovaj program, a iskazivanje interesa nastavilo se i u narednim školskim godinama.U školskoj 2017./2018. program se nastavlja kroz dva sata tjedne nastave. Tako u četiri razredna odjela prvih razreda nastavu njemačkog jezika pohađaju 63 učenika, u pet razrednih odjela drugih razreda nastavu pohađaju 84 učenika, a u pet razrednih odjela trećih razreda 72 učenika. Na ovaj način ostvaren je kontinuitet učenja njemačkog jezika kao drugog stranog jezika za čitavo vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja.

     S obzirom na dobro i pozitivno iskustvo učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića od drugog polugodišta školske 2014./2015. godine u OŠ Stanovi započela je realizacija programa učenja talijanskog jezika od prvog razreda. Škola je pokrenula inicijativu, a nakon provedene ankete 46 učenika prvih razreda iskazalo je interes za ovaj program. Program se realizirao u dvije odgojno-obrazovne skupine učenika prvih razreda, dva sata tjedne nastave. U školskoj 2017./2018. godini program se realizira u sedam odgojno-obrazovnih skupina. Tako u tri razredna odjela prvih razreda nastavu talijanskog jezika pohađa 57 učenika, u dva razredna odjela drugih razreda nastavu pohađa 34 učenika, a u dva razredna odjela trećih razreda 26 učenika te je na ovaj način ostvaren kontinuitet učenja i talijanskog jezika kao drugog stranog jezika za čitavo vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja.

    Program učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića i program učenja talijanskog jezika u OŠ Stanovi, zbog iskazanog interesa učenika, nastavljaju se i u školskoj 2019./2020. godini.

 

Vezane fotografije