Programi u OŠ Voštarnica

Proračunom su planirana sredstva za program nabave didaktičke opreme i sufinanciranje prehrane učenika u OŠ Voštarnica koje transferira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.