Program potpore stručnom timu vrtića drugih osnivača nastavlja se i u ovoj pedagoškoj godini. Program se provodi u suradnji s Dječjim vrtićem Maslačak koji je formalni poslodavac stručnom suradniku. DV Maslačak zapošljava i stručnog suradnika – psihologa za kojega plaću financiraju svi vrtići drugih osnivača koji sudjeluju u ovom programu. Na ovaj način stručni suradnici imaju mogućnost stručnog napredovanja u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima, budući ih za napredovanje može predložiti jedino odgojiteljsko vijeće.

Vezane fotografije