U skladu sa zakonskim odredbama, Grad Zadar svake godine u Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu utvrđuje šire javne potrebe u djelatnosti predškolstva i osnovnog školstva koje obuhvaćaju:

  1. Program produženog boravka
  2. Program Osobnih pomoćnika u nastavi
  3. Program učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića
  4. Centar izvrsnosti za matematiku
  5. Podrška stručnom timu vrtića drugih osnivača