Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 5/05

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu Zadru
 2. 1 Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa – DV “Ciciban” Zadar
 3. 2 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
 4. 3 Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra
 5. 4 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru i sastavu Poglavarstva Grada Zadra
 6. 4 Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ Petra Preradovića
 7. 5 Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ Šimuna Kožičića Benje
 8. 5 Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ Stanovi
 9. 6 Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ Bartula Kašića
 10. 6 Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ Šime Budinića
 11. 6 Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ Smiljevac
 12. 7 Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ Zadarski otoci
 13. 7 Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ Voštarnica
 14. 8 Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ Krune Krstića
 15. 8 Odluka o izboru članova i članica Odbora za izbor i imenovanje
 16. 9 Odluka o izboru članova i članica Odbora za statut i poslovnik
 17. 9 Odluka o izboru članova i članica Odbora za pritužbe i prijedloge građana
 18. 10 Odluka o izboru članova i članica Odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova područja te javnih poduzeća Grada Zadra
 19. 10 Odluka o izboru članova i članica Odbora za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost
 20. 11 Odluka o izboru članova i članica Odbora za proračun i završni račun Gradskog proračuna
 21. 11 Odluka o izboru članova i članica Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport
 22. 12 Odluka o izboru članova i članica Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo
 23. 12 Odluka o izboru članova i članica Odbora za programe razvoja otoka
 24. 13 Odluka o izboru članova i članica Odbora za poticanje i razvitak gospodarstva
 25. 13 Odluka o izboru članova i članica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
 26. 14 Odluka o izboru članova i članica Odbora za mladež
 27. 14 Odluka o imenovanju i izboru članova i članica Odbora za dodjelu javnih priznanja
 28. 15 Odluka o izboru članova i članica Komisije za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra
 29. 15 Odluka o donošenju izmjena i dopuna PUP-a dijela MO Maslina – TŠC u Zadru
 30. 19 Odluka o donošenju izmjena i dopuna PUP-a stambenog naselja Bili Brig u Zadru
 31. 21 Odluka o donošenju izmjena i dopuna DPU-a lučice Vitrenjak u Zadru

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 4/05

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/05

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 2/05

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/05

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 9/04