Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/06

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Odluka o izmjenama i Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora
 2. 2 Odluka o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Zadra
 3. 2 Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru
 4. 3 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina
 5. 3 Odluka o osnivanju Razvojne agencije Zadarske županije d.o.o. Društveni ugovor o osnivanju Razvojne agencije Zadarske županije d.o.o.
 6. 11 Odluka o prestanku Centra za poduzetništvo Zadarske županije d.o.o.
 7. 11 Zaključak o zaduživanju Odbora za mladež pripremiti Program djelovanja za mlade Grada Zadra
 8. 12 Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Sunce” u Zadru
 9. 12 Odluka o razriješenju člana Školskog odbora OŠ Voštarnica
 10. 13 Odluka o imenovanju člana Školskog odbora OŠ Voštarnica
 11. 13 Odluka o razriješenju člana Školskog odbora OŠ Stanovi
 12. 14 Odluka o imenovanju člana Školskog odbora OŠ Stanovi
 13. 14 Odluka o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa – Opća bolnica Zadar
 14. 14 Odluka o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa – Grad Zadar
 15. 15 Odluka o oslobađanju obveze plaćanja naknade za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom – Poduzetnički inkubator d.o.o. iz Zadra
 16. 15 Izvješće o stanju u prostoru Grada Zadra
 17. 16 Odluka o donošenju izmjene i dopune Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Zadra
 18. 18 Odluka o stavljanju izvan snage DPU-a turističkog naselja Punta skala
 19. 19 Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja turističkog naselja “Punta skala” i zone stanovanja

AKTI POGLAVARSTVA GRADA ZADRA str

 1. 40 Pravilnik o naknadama za prometovanje prijevoznih sredstava unutar pješačke zone „Poluotok“ u Zadru
 2. 42 Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u školskoj 2006/2007. godini

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 2/06

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/06

1 2