Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 5/17

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Odluka o izboru članova Mandatne komisije
 2. 2 Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje
 3. 2 Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra
 4. 3 Odluka o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra
 5. 3 Odluka o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra
 6. 4 Odluka o izboru članova Odbora za statut i poslovnik
 7. 5 Odluka o izboru članova Odbora za pritužbe i prijedloge građana
 8. 5 Odluka o izboru članova Odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova područja te javnih ustanova i trgovačkih društva Grada Zadra
 9. 6 Odluka o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost
 10. 7 Odluka o izboru članova Odbora za proračun i financije
 11. 7 Odluka o izboru članova Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport
 12. 8 Odluka o izboru članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo
 13. 8 Odluka o izboru članova Odbora za međugeneracijsku solidarnost
 14. 9 Odluka o izboru članova Odbora za programe razvoja otoka
 15. 10 Odluku o izboru Odluka o izboru članova Odbora za poticanje i razvitak gospodarstva i gospodarenje gradskom imovinom
 16. 10 Odluka o izboru članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
 17. 11 Odluka o izboru članova Odbora za mladež
 18. 12 Odluka o imenovanju i izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra
 19. 12 Odluka o izboru članova Odbora za ravnopravnost spolova
 20. 13 Odluka o izboru članova Komisije za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 14 Zaključak o primanju na znanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2016. godinu
 2. 15 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2016. godinu
 3. 24 Odluka o prihvaćanju Smjernica za ostvarivanje prava djece s razvojnim rizicima i teškoćama rane i predškolske dobi kroz uspostavu sustava rane intervencije u djetinjstvu na području Zadarske županije
 4. 24 Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2017
 5. 33 Odluka o imenovanju Kulturnog vijeća Grada Zadra

OSTALI AKTI str

 1. 34 Cjenik usluga parkiranja i radno vrijeme PJ Garaže Centar

GLASNIK GRADA ZADRA, br 4/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 2/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/16

1 2 3 4 5 6 7