Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/17

AKTI GRADONAČELNIKA str

  1. 1 Zaključak o Javnoj raspravi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“
  2. 1 Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 10/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 9/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 8/17

1 2 3 4 5 6 7