Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/19

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Odluka o komunalnim djelatnostima
 2. 7 Odluka o komunalnom doprinosu
 3. 10 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Petrčane
 4. 23 Odluka o usvajanju Lokalnog akcijskog plana za unapređenje elektromobilnosti Grada Zadra
 5. 24 Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Zadra
 6. 25 Odluka o imenovanju Povjerenstva za odobravanje izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra
 7. 26 Odluka o imenovanju ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta Zadar
 8. 26 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Mandatnog povjerenstva
 9. 27 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje
 10. 27 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za statut i poslovnik
 11. 28 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost
 12. 28 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, području te javnih ustanova i trgovačkih društva Grada Zadra

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 29 Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2019. godinu
 2. 37 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
 3. 44 Zaključak o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 15/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 14/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/18

1 2 3 4 5 6