Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 5/18

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

  1. 1 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru
  2. 2 Odluka o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone "Poluotok" u Zadru
  3. 5 Odluka o davanju koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra za dimnjačarska područja 1, 2 i 8

AKTI GRADONAČELNIKA str

  1. 6 Odluka o izmjeni i dopuni Plana korištenja javnih površina
  2. 7 Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Zadra
  3. 7 Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Zadra koji se daju u zakup javnim zdravstvenim ustanovama bez provođenja javnog natječaja

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 4/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 2/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 16/17

1 2 3 4 5 6