Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 5/19

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

  1. 1 Prve Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
  2. 49 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

AKTI GRADONAČELNIKA str

  1. 51 Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2019. godinu
  2. 52 Odluka o izmjeni i dopuni Plana korištenja javnih površina

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 4/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 2/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 15/18

1 2 3 4 5