Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br 4/17

PROČIŠĆENI TEKSTOVI ODLUKA GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 2. 126 Pročišćeni tekst Odluke o zakupu javnih površina

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 140 Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stanovi
 2. 140 Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Voštarnica
 3. 141 Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šime Budinića
 4. 141 Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Smiljevac
 5. 142 Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Zadarski otoci
 6. 142 Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje
 7. 143 Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bartula Kašića
 8. 143 Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Krune Krstića
 9. 144 Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Petra Preradovića
 10. 144 Odluka o imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole „Blagoje Bersa“

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 2/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/16

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/16

1 2 3 4 5