Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 16/17

AKTI GRADONAČELNIKA str

  1. 1 Odluka o osnivanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih usluga
  2. 2 Zaključak o upravljanju i održavanju javnih WC-a
  3. 3 Zaključak o utvrđivanju visine iznosa za ostvarenje pojedinih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi
  4. 4 Pravilnik o visini zakupnine za korištenje javnih površina
  5. 8 Plan korištenja javnih površina

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 15/17

GLASNIK GRADA ZADRA br. 14/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/17

1 2 3