Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/06

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1133 Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijska izvješća ustanova čija su osnivačka prava prenesena na Grad Zadar
 2. 1133 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića “Radost”
 3. 1134 Zaključak o prihvaćanju izvješćeo radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića za djecu s teškoćama u razvoju “Latica”
 4. 1134 Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom – Kazalište lutaka Zadar
 5. 1134 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice u Zadru
 6. 1135 Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu plana intervencija u zaštiti okoliša Grada Zadra
 7. 1135 Odluka o izmjeni Odluke o programu ispita i načinu provjere znanja za vozače autotaksi vozila
 8. 1136 Odluka o prometovanju turističkog vlaka
 9. 1136 Izmjene i dopune Statuta Grada Zadra
 10. 1138 Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića “Sunce”
 11. 1141 Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone komunalnih građevina i uređaja Sinjoretovo u Zadru
 12. 1144 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja industrijske zone Barbaričine u Zadru
 13. 1155 Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja bloka Starčevićeva-Kvaternikova

AKTI POGLAVARSTVA GRADA ZADRA str

 1. 1174 Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć i njegu u kući
1