Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA br. 13/18

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

  1. 1 Suglasnost trgovačkom društvu „Čistoća“ d.o.o. Zadar na Cjenik korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 10/18

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 9/18

8/18

1 2 3 4