Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 6/19

str

  1. 1 Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja predio „Gornji Bilig“ u Zadru
  2. 1 Javna rasprava o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja predio „Gornji Bilig“ u Zadru

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 5/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 4/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 2/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/19

1 2 3 4