Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

6/17

1. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra; str

  1. 1

2. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave; str

  1. 4

3. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za pritužbe i prijedloge građana, str

  1. 11

4. Odluka o izboru članova Odbora za poticanje i razvitak gospodarstva i gospodarenje gradskom imovinom; str

  1. 11

5. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport; str

  1. 12

6. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, područja te javnih ustanova i trgovačkih društva Grada Zadra; str

  1. 12

7. Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Zadra. str

  1. 13

8. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar str

  1. 14

GLASNIK GRADA ZADRA br. 5/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br 4/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 2/17

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/17

1 2 3 4