Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/21

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina
 2. 3 Odluka o privremenom umanjenju i oslobođenju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. svibnja 2021. godine
 3. 4 Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja zakupa i umanjenju iznosa zakupnine javnih površina zakupcima za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata, štandova za ljetnu prodaju i naprava za prezentaciju brodskih izleta
 4. 5 Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zadar za 2021. godinu
 5. 6 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Zadra u 2020. godini
 6. 18 Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja i odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2021. godini
 7. 19 Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra
 8. 20 Odluka o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2022. godinu
 9. 21 Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zadra
 10. 24 Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra
 11. 26 Odluka o naknadi vijećnicima Gradskog vijeća
 12. 27 Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Latica“
 13. 28 Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta DV „Radost“ Zadar
 14. 29 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak I (istok)
 15. 43 Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana stambene zone Smiljevac u Zadru
 16. 61 Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektni terminal Zadar
 17. 65 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Bokanjac - dio sjever
 18. 78 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambeno - poslovnog naselja uz Murvičku cestu
 19. 89 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Kolovare
 20. 92 Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice - Novi Kampus
 21. 95 Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019., 2020. i 2021. godinu
 22. 96 Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Zadar za razdoblje od 2021. – 2027. godine
 23. 96 Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi
 24. 99 Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Zadru
 25. 100 Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 101 Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Voštarnica
 2. 102 Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje
 3. 102 Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 2/21

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 1/21

1 2 3