Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA br. 11/15

str

  1. 1 Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra
  2. 13 Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza
  3. 14 Zaključak o određivanju prostora za održavanje predizbornih skupova političkih stranaka, lista grupa birača i kandidata
  4. 15 Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola Grada Zadra
  5. 16 Pravilnik o obrascu Dozvole, sadržaju i načinu vođenja Upisnika izdanih dozvola

GLASNIK GRADA ZADRA br. 10/15

GLASNIK GRADA ZADRA br. 9/15

GLASNIK GRADA ZADRA br. 8/15

GLASNIK GRADA ZADRA br. 7/15

GLASNIK GRADA ZADRA br. 6/15

1 2 3