Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

KLASA:112-01/22-01/05

URBROJ: 2198/01- 9-22-7

Zadar, 5. travnja 2022.

 

Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19- u nastavku ZSN), Povjerenstvo za  provedbu javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto  komunalni redar na neodređeno vrijeme u Gradu Zadru, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša upućuje

 

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

U „Narodnim novinama“ broj 27/2022  dana  4. ožujka 2022. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na radno mjesto:

  • komunalni redar – 1 izvršitelj/ica.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj bio je do 14. ožujka 2022. godine.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  poziva kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 13. travnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja obaviješteni su o razlozima neispunjavanja uvjeta pisanim putem, te se sukladno članku 21. stavku 1. ZSN-a ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

 

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku i masku.

 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na javni natječaj  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

 

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja