Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

KLASA:112-01/22-01/06

URBROJ: 2198/01- 9-22-7

Zadar, 5. travnja 2022.

 

Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11,  4/18 i  112/19 - u nastavku ZSN), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu  na radno mjesto komunalni redar – 3 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme u Gradu Zadru, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša upućuje

 

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar  dana  7. ožujka 2022. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na radno mjesto

  • komunalni redar 3 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

 

Rok za podnošenje prijava na oglas bio je do 15. ožujka 2022. godine.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se održati

dana 12. travnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obaviješteni su o razlozima neispunjavanja uvjeta pisanim putem, te se sukladno članku 21. stavak 1. ZNS-a ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

 

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Na pisano testiranje potrebno je donijeti kemijsku olovku i masku.

 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

 

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa