POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

KLASA:        112-01/20-01/32

URBROJ:     2198/01- 12-20-8

Zadar,          18.prosinca   2020.godine

 

Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19  u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu oglasa  za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Zadar,  Upravni odjel za kulturu i šport  upućuje

 

POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Podrućni ured Zadar,   dana 7.prosinca 2020.godine  objavljen je  oglas  za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za  kulturu i šport,  na određeno vriejme radi obavljanja privremenih poslova  vezano za aktivnosti u provedbi EU projekta  „RECOLOR – Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the AdRiatic

na radno mjesto:

 

  • VIŠI STRUČNI SURADNIK II – u provedbi projekta - 1 izvršitelj/ica

 

Služba se zasniva na  određeno vrijeme do trajanja prijekta, odnosno do

31.prosinca 2021.godine.

Rok za prijave na oglas bio je do 15.prosinca 2020.godine.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa    poziva kandidate prijavljene na oglas    koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa  da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju

 

koje će se  održati će dana  28.prosinca   2020.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 

Kandidat koji ne  ispunjavaju formalne  uvjete iz oglasa obaviješten je  o razlozima neudovoljavanja telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 

Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku i masku.

 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa