Klasa:    112-01/12-01/10

Ur.broj; 2198/01-9-12-6

Zadar,    24. svibnja  2012. godine

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za  prijam u službu na neodređeno vrijeme  u Upravni odjel za financije   Grada Zadra na radno mjesto savjetnika za naplatu poreza i potraživanja    (1 izvršitelj/ica) objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Pisano testiranje će se održati dana  31. svibnja  2012. godine   u 9, 00 sati u Velikoj   vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, te kemijsku olovku.

Testiranju mogu pristupiti svi kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja,  odnosno koji nisu dobili pisanu obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na natječaj.

Smatra se da je kandidat koji se  navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja , povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. S  kandidatom koji  ostvari   najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju obaviti će se i intervju, a  o terminu intervjua  obavijestiti će ih nadležno Povjerenstvo, po obavljenom pisanom testiranju.

 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu na radno mjesto savjetnika  za naplatu poreza i potraživanja  na neodređeno vrijeme