Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

KLASA:        112-01/21-01/19

URBROJ:     2198/01-8-21-7

Zadar,          6. prosinca 2021. godine

 

U „Narodnim  novinama“ br. 124/2021  dana  19. studenog 2021. godine,  objavljen je  javni natječaj za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za  EU fondove  na neodređeno vrijeme

                 na radno mjesto:

 

  • VIŠI STRUČNI SURADNIK I – za EU fondove  1 izvršitelj/ica

 

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je do 29. studenog 2021. godine.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje  

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju

 

                  koje će se  održati  dana  13. prosinca 2021. godine s početkom u 11,30 sati u

                  Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21. stavak 1. ZSN-a ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

 

Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i podrudnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (,,Narodne novine" broj 121/21) u službene prostorije Grada Zadra moguć je ulazak građanima (u ovom slučaju kandidatima koji imaju pravo sudjelovanja prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti) koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju (karton ili potvrda liječnika), preboljenju bolesti COVID-19 (potvrda liječnika) ili odgovarajući dokaz o negativnom testu na virus SARS-CoV-2 (PCR/BAT).

 

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 

Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku i masku.

 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obavit će se u dogovoru s kandidatima.

Ako kandidat koji ostvaruje pravo pristupa intervjuu istom ne pristupi smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Ovaj poziv objavljuje se na WEB stranici Grada Zadra i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

 

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja