POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI  ( PISANO TESTIRANJE )
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

KLASA: 112-01/20-01/27

URBROJ: 2198/01-9-20-5

Zadar, 11. studenog 2020.

 

Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Zadru, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša upućuje

 

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

 

U “Narodnim novinama” broj 119/2020, dana 30. listopada 2020. godine objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na radno mjesto viši stručni suradnik I- za održavanje nerazvrstanih cesta, uređaja i prometnog sustava- 1 izvršitelj/ica.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj bio je do 09. studenog 2020. godine.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe

 

pisanom testiranju koje će se održati dana 17. studenog 2020. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja obaviješteni su o razlozima neispunjavanja uvjeta telefonskim pozivom te im je poslana i pisana obavijest.

 

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe, kemijsku olovku i masku.

 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na javni natječaj i ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se isti dan u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB stranici Grada Zadra i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

 

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja