Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ( PISANO TESTIRANJE )

KLASA:112-01/19-01/44

URBROJ: 2198/01- 8-19-4

Zadar, 27. lipnja 2019.

 

Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Gradu Zadru, Upravni odjel za EU fondove upućuje

 

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar  dana  12. lipnja 2019. godine objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za EU fondove, radi obavljanja privremenih poslova na aktivnostima vezanim uz upravljanje EU projektom „ Grad Zadar- tehnička pomoć ITU PT“, ref.br.KK. 10.1.1.02.0006, do okončanja projekta, na radno mjesto savjetnik za provedbu ITU mehanizama (1 izvršitelj/ica) uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

 

Rok za podnošenje prijava oglas bio je do 21. lipnja 2019. godine.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa  poziva kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se održati

 

dana 3. srpnja 2019. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obaviješteni su o razlozima neispunjavanja uvjeta pisanim putem i telefonskim pozivom.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa