Natječaj za zakup javnih površina

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Glasnik Grada Zadra“ broj 1/12, 2/12, 4/14, 3/15 i 4/17 – pročišćeni tekst) i Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 363-01/17-01/185, URBROJ:2198/01-2-17-2 od  13. studenoga 2017. godine, Gradonačelnik Grada Zadra objavljuje sljedeći

 JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine

Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup javne površine na Trgu Petra Zoranića, za postavu pokretnih naprava, za manifestaciju „Advent u Zadru 2017“, za razdoblje od 24. studenoga 2017. do 1. siječnja 2018. godine, kako slijedi: