Važni dokumenti


Javni natječaji


Grad Zadar Vijesti

Sufinanciranje rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja

NATJEČAJ za pilot projekt sufinanciranja rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja u sustav grijanja na plin u višestambenim zgradama na području Grada Zadra za 2013. godinu U svrhu...

Grad Zadar Vijesti

Testiranje za radno mjesto

Klasa:    112-01/13-01/08 Ur.broj; 2198/01-4-12-5 Zadar,   29. svibnja  2013.godine   Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u...


Grad Zadar Vijesti

Natječaj za korištenje obnovljivih izvora energije-solarnih toplinskih sustava u kućanstvima na području Grada Zadra za 2013. godinu

 Grad Zadar objavljuje Natječaj za javno prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava Grada Zadra i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi zajedničkog...