JAVNI NATJEČAJ  za davanje u zakup poslovnih prostora
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

               Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN bri 125/11 i 64/15) i članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Glasnik Grada Zadra br.­­­­­­ 1/12) i na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 372-01/17-01/04, URBROJ: 2198/01-2-17-17, od 30. listopada 2017.g., Gradonačelnik Grada Zadra objavljuje sljedeći

 JAVNI NATJEČAJ  za davanje u zakup poslovnih prostora