Važni dokumenti


Javni natječaji


Grad Zadar Vijesti

Stipendije za studente slabijeg imovinskog stanja

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/13-01/06, Ur.broj: 2198/01-1/4-13-4, od 06. prosinca 2013.), a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada...


Grad Zadar Vijesti

Testiranje za radno mjesto

KLASA:     112-01/13-01/19 URBROJ;  2198/01-1/4-13-4 Zadar,      2.prosinca 2013.godine   Sukladno članku 20.stavku 4. točci 3. Zakona o...

Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto

Klasa:   112-01/13-01/21 Ur.broj: 2198/01-1/4 -13-2  Zadar,    21.studenog 2013.   U Narodnim novinama br.139/13 dana 20.studenog 2013.godine  objavljen je...

Grad Zadar Vijesti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

Klasa:    112-01/13-01/19 Ur.broj; 2198/01-3-13-10 Zadar,    20. studenog 2013.godine     Sukladno članku 20.stavku 4. točci 3.  Zakona o službenicima i...