Važni dokumenti


Javni natječaji


Grad Zadar Vijesti

Natječaji za radno mjesto

KLASA:    112-01/14-01/06 URBROJ: 2198/01-4-14-3 Zadar,      21.veljače  2014.godine    Pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i...

Grad Zadar Vijesti

Obavijest kandidatima za natječaj za radno mjesto

Dana 10. veljače 2014. na mrežnim stranicama Grada Zadra www.grad-zadar.hr objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za EU fondove  Grada, u kojem su kao...


Grad Zadar Vijesti

Testiranje za radno mjesto

KLASA:  112-01/14-01/04 URBROJ: 2198/01-5-14-4 Zadar, 18. veljače 2014.         Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i...

Grad Zadar Vijesti

Natječaji za radna mjesta

KLASA:    112-01/14-01/03 URBROJ: 2198/01-2-14-2 Zadar,      7.veljače 2014.godine    U „Narodnim novinama” br.16/14 dana 7.veljače 2014...

Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto

KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 2198/01-5-14-2 Zadar,   10. veljače 2014.                    ...