Važni dokumenti


Javni natječaji


Grad Zadar Vijesti

Natječaji za radna mjesta

KLASA:    112-01/14-01/03 URBROJ: 2198/01-2-14-2 Zadar,      7.veljače 2014.godine    U „Narodnim novinama” br.16/14 dana 7.veljače 2014...

Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto

KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 2198/01-5-14-2 Zadar,   10. veljače 2014.                    ...