Grad Zadar objavljuje: 

Poziv za financiranje javnih potreba u sportu za 2013. godinu.
Poziv za financiranje javnih potreba u  kulturi za 2013. godinu.
Poziv za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2013. godinu.