Temeljem Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/93, 11/94, 38/09 – pročišćeni tekst), članka 27. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 11/19, 1/20, 9/20 i 7/21), Gradsko vijeće Grada Zadra, na 7. sjednici, održanoj dana 22. prosinca 2021. godine, donijelo je Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2022. godinu.

 

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra 2021. godinu objavljen je u Glasniku Grada Zadra, broj 15/21, na sljedećoj poveznici:

https://www.grad-zadar.hr/repos/doc/2021_GLASNIK%2015.pdf#page=169.