POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Povjerenstvo za provedbu natječaja za radna mjesta voditelja Odsjeka za lokacijske postupke, voditelja poslova za građevinske i ostale postupke i višeg stručnog referenta za lokacijske postupke obavještava da će se pisano testiranje za sva tri radna mjesta održati dana 13. srpnja 2010. godine u 09,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1 .Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, te kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja , povukao prijavu na natječaje.Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. S kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju obaviti će se i intervju, a o terminu intervjua obavijestiti će ih nadležno Povjerenstvo, po obavljenom pisanom testiranju.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za navedena radna mjesta.