Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000292

URBROJ: 2198/01-5-20-0007

Zadar, 08.01.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MILIVOJ SUBAŠIĆ, HR-23000 Zadar, KNEZA NOVAKA KRBAVSKOG 38

- dostavlja se za k.č. 3798/320, 3798/342, 3798/36, 3798/341, 3798/7, 3798/37, 3798/147, 3815/19, 3815/112, 3815/22, 3815/116, 3815/21, sve k.o. Crno

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine

na katastarskim česticama 3798/8, 3798/343, 3815/20, 3815/114, 3815/115, sve k.o. Crno (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.01.2020. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod Bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.