J A V N I     N A T J E Č A J   za prijavu programa i projekata udruga za  dodjelu financijske potpore iz Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu, na pozicijama Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo
J A V N I N A T J E Č A J za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore iz Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu, na pozicijama Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo

 J A V N I     N A T J E Č A J

za prijavu programa i projekata udruga za  dodjelu financijske potpore iz Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu, na pozicijama Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo

 Grad Zadar, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo, poziva udruge i druge organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na područje socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnog rada te aktivnosti zaštite digniteta Domovinskog rata i potpore sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata da se prijave na ovaj Javni natječaj za financiranje projekata/programa.