JAVNI NATJEČAJ za prijavu projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2019. godini
JAVNI NATJEČAJ za prijavu projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2019. godini

     Na temelju Statuta  Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst), i članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra  („Glasnik Grada Zadra“ broj 11/15) i Odluke Gradonačelnika o pokretanju postupka Javnog natječaja KLASA: 230-01/19-01/01, URBROJ: 2198/01-2-19-2 od 11. siječnja 2019.  godine, objavljuje se Javni natječaj za prijavu projektata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2019. godini. 

     Predmet ove Odluke je pokretanje postupka prikupljanja prijava projekata/programa javnih potreba iz područja socijalne i psihosocijalne skrbi, zdravstvene zaštite, promicanja vrijednosti Domovinskog rata te potpore sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata i II. svjetskog rata koji će se (su)financirati iz Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu u razdjelu Gradske uprave za socijalnu skrb i zdravstvo 040.

     Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 11/15) i Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za  prijavu projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2019. godini (KLASA: 230-01-19-01/01 URBROJ: 2198/01-2-19-2 od  11. siječnja  2019. godine), pročelnik UO za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra, dana 7. ožujka 2019. godine, donio je odluku o raspodjeli sredstava za (su)financiranje projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2019. godini.