Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Javni natječaji


Grad Zadar Vijesti

Ponovljeni oglas za radno mjesto- viši stručni suradnik u odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

Klasa:   112-01/12-01/12 Ur.broj: 2198/01-4-12-2 Zadar,   9. svibnja  2012. godine   Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Zadar dana 9. svibnja  ...

Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto- voditelj odsjeka za ceste i promet

Klasa:   112-01/12-01/06 Ur.broj: 2198/01-7-12-2 Zadar,   27. travnja 2012. godine     U „Narodnim Novinama“ broj objavljen je natječaj  za prijam ...

Grad Zadar Vijesti

Oglas za radno mjesto

Klasa:   112-01/12-01/08 Ur.broj: 2198/01-4-12-2 Zadar,   27. travnja 2012. godine   Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Zadar dana 26. travnja 2012....


Grad Zadar Vijesti

Pisano testiranje za radno mjesto- komunalni redar

Sukladno članku 19., 22. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za...

Grad Zadar Vijesti

Pisano testiranje za radno mjesto

Klasa:112-01/12-01/02 Ur.broj; 2198/01-10-12-3 Zadar,  30. ožujka  2012. godine   Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ...

Grad Zadar Vijesti

Testiranje za radno mjesto- komunalni redar

 Klasa:   112-01/12-01/04 Ur.broj: 2198/01-7-12-2 Zadar,   06. travnja 2012.   Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Zadar dana 05. travnja 2012....