Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Javni natječaji


Anketa za kupnju stana u višestambenoj zgradi - Društveno poticana stanogradnja-POS

Anketa za kupnju stana u višestambenoj zgradi - Društveno poticana stanogradnja-POS

Kako bi ispitao zainteresiranost građana za kupnju stana po Programu društveno poticajne stanogradnje – POS, Grad Zadar poziva sve građane koji nemaju rješeno stambeno pitanje, a...

Grad Zadar Vijesti

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Tekst natječaja je u privitku.

Grad Zadar Vijesti

JAVNI POZIV - Ulica Petra Skoka

Tekst poziva je u privitku.


Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto

KLASA:    112-01/14-01/24 URBROJ: 2198/01-5 -14-3 Zadar,     10.rujna  2014.godine   Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područne službe Zadar,...

Grad Zadar Vijesti

P O Z I V ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SPORTA GRADA ZADRA U 2015. GODINI

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, N.N. 94/13) i članka 19.a stavka 2. alineja 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (...

Grad Zadar Vijesti

J A V N I N A T J E Č A J za prijavu projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2015. godinu

   GRAD ZADAR UO za socijalnu skrb i zdravstvo Narodni trg br. 1 23 000 ZADAR   J A V N I   N A T J E Č A J za prijavu projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstvene...