Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Javni natječaji


Grad Zadar Vijesti

OBAVIJEST o davanju koncesije - dimnjačari

Tekst obavijesti nalazi se u privitku.


Grad Zadar Vijesti

Natječaj za prodaju nekretnina

Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12...

Grad Zadar Vijesti

Javni poziv za izjašnjenje o idejnom projektu

Tekst obavijesti je u privitku.

Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto

Klasa:   112-01/14-01/08 Urbroj: 2198/01-5-14-2 Zadar,  12.ožujka  2014.   Podaci vezani za oglas za radno mjesto viši stručni suradnik II za pravne, građevinske i...